Od prijave do izplačila

Optimizirajte izvedbo javnih razpisov in pozivov! KAKO?

Z uporabo aplikacije E-razpisi racionalizirajte stroške, skrajšajte čas izvedbe ter si zagotovite transparentnost razpisa.

Predstavitev aplikacije

Positiva E-razpisi


Ste se že kdaj vprašali kako poceniti in pospešiti postopek priprave in izpeljave razpisov za podeljevanje sredstev in sofinanciranje?

Ali veste koliko ur človeškega dela porabite za prepis zbranih podatkov v elektronsko obliko? In koliko je pri tem napak človeške narave? Koliko časa porabite za zavrnitev prijav, ki sploh ne bi smele priti do vas?

Kako postopek napraviti vam in prijaviteljem bolj prijazen, pregleden in enostaven za uporabo?

Racionalizirajte stroške razpisa

Predstavitev

Racionalizirajte stroške razpisa

Ste se že kdaj vprašali kako poceniti in pospešiti postopek priprave in izpeljave razpisov za podeljevanje sredstev in sofinanciranje?

Ali veste koliko ur človeškega dela porabite za prepis zbranih podatkov v elektronsko obliko? In koliko je pri tem napak človeške narave? Koliko časa porabite za zavrnitev prijav, ki sploh ne bi smele priti do vas?

Kako postopek napraviti vam in prijaviteljem bolj prijazen, pregleden in enostaven za uporabo?

Racionalizacija postopka

 • hitrejša izvedba razpisov in znižanje stroškov izvedbe razpisa,
 • razbremenitev sodelavcev in zmanjšanje delovnih ur,
 • minimalizirana možnost napak na podlagi avtomatskega samopreverjanja,
 • avtomaticna izdelava ocenjevalnih listov, rezultatov, sklepov, pogodb, itd.,
 • transparentnost - celotna zgodovina podeljevanja sredstev na enem mestu,
 • podatki pripravljeni za statisticno analizo (izvoz podatkov po vseh parametrih),
 • omogoca obrazložitev posamezne ocene*,
 • usklajeno z ZUP, ZEPEP in ZIPro.

Spletna aplikacija E-razpisi

 • celoten postopek izpeljan prek spleta (možnost 100% e-postopka na podlagi elektronskih podpisov),
 • s prijavo so podatki že pripravljeni za obdelavo,
 • filtri lahko samodejno zaustavijo nepravilne in neustrezne prijave,
 • izvoz podatkov v vse racunovodske programe,
 • elektronski razpis je prijazen do prijavitelja in podeljevalca sredstev.

* Sodba Upravnega sodišca I U 103/2011-11 CNVOS proti MJU - obrazložitev ocene mora omogociti preizkus odlocitve

Lastnosti

Skrajšajte čas izvedbe razpisa

Ste se že kdaj vprašali kako poceniti in pospešiti postopek priprave in izpeljave razpisov za podeljevanje sredstev in sofinanciranje?

Ali veste koliko ur človeškega dela porabite za prepis zbranih podatkov v elektronsko obliko? In koliko je pri tem napak človeške narave? Koliko časa porabite za zavrnitev prijav, ki sploh ne bi smele priti do vas?

Kako postopek napraviti vam in prijaviteljem bolj prijazen, pregleden in enostaven za uporabo?

Lastnosti aplikacije

 • elektronski obrazci -> podatki so zajeti celovito in za vse prijavitelje enako
 • sprotno izračunavanje delnih in končnih vrednosti na obrazcih -> boljša uporabniška izkušnja
 • oblikovna konsistentnost vlog
 • izpis vlog in kuvert -> manj nepravilno opremljenih - manj težav
 • prijavitelj ima možnost oddaje predloga za aneks
 • oddaja elektronskih poročil o izvajanju pogodbe (finančna poročila oz. zahtevki za izplačilo)
 • ob ponovitvi razpisa (npr. v prihodnjem letu), uporabnik le spreminja že vnešene podatke na prijavi preteklega razpisa
 • vsak dokument dobi enolično črtno kodo / številko
 • evidenca prejetih vlog -> s čitalnikom črtnih kod je evidentiranje vlog res preprosto (če pa se razpis izvaja samo elektronsko, ta korak ni potreben)
 • izdajanje dokumentov s prednastavljenimi vsebinskimi predlogami in možnostjo prilagoditve za vsakega prijavitelja posebej (do urejenega in natisnjenega dokumenta in kuverte le z nekaj kliki)
 • enoten format izdanih in prejetih dokumentov
 • avtomatsko določanje rokov po ZUP ali drugačnih pravilih za določanje rokov-> roki se računajo po v naprej določenem pravilniku z upoštevanjem dela prostih dni
 • elektronski opomniki prijavitelju (odvisno od razpisne dokumentacije)
 • ocenjevanje vlog -> avtomatično ocenjevanje vlog v kvantitativnih delih (določenemu merilu se določi določeno število točk v skladu z razpisno dokumentacijo)
 • več ocenjevalcev lahko ocenjuje hkrati (vsak na svojem računalniku) (končna ocena je povprečje posameznih ocen); vsak ocenjevalec lahko vidi ocene in opombe ostalih ocenjevalcev v realnem času
 • skupinsko zaključevanje ocen - strokovna komisija;
 • strokovna komisija ima vpogled v oceno posameznega ocenjevalca z možnostjo popravkov
 • razrez sredstev (proračunska postavka, proračunsko leto) so/financiranja opravi aplikacija sama na podlagi nastavljenih pravil
 • vsi odgovori, zavrnitve, aneksi pogodbe, sklepi, vročilnice se sestavijo/pripravijo avtomatično in so stalno na razpolago s klikom miške
 • izpisi poročil, seznamov, zapisnikov pripravljenih za objavo
 • opozorila na napake

Aplikacijo si želimo predstaviti v živo, saj takrat lažje pokažemo uporabno vrednost in pomoč pri vašem delu, ki jo prinaša.

Prijava preko internetne aplikacije je zasnovana tako, da se lahko preko nje prijavijo vsi, izpolnjeno prijavo potem stiskajo, pripravljen je tudi tisk kuverte s črtno kodo, katero vi ob sprejemu s čitalcem črtne kode preberete in imate takoj na voljo vse podatke za obdelavo, ocenjevanje, itd.. Avtomatsko se kreirajo aneksi, sklepi, poročila, tisk kuvert...

Za večje število uporabnikov niso potrebne licence, aplikacija je pripravljena za n-razpisov, ki jih nadalje lahko oblikujete tudi sami v uredniškem sistemu.

Seveda je možna tudi nadgradnja za popolno elektronsko prijavo (brez pošiljanja fizične pošte), to je odvisno od vaše ciljne publike (problem certifikatov).

Zaslonske maske

Prikaz nekaterih zaslonskih mask.Partnerji

Aplikacijo že uspešno uporabljajo

Aplikacija že uspešno deluje na Uradu RS za mladino, Javnem Skladu za Kulturne Dejavnosti RS, Eko skladu, Mestni občini Maribor, Mestni občini Ljubljana, Občini Idrija, Javnem skladu malega gospodarstva Goriške ter Javni agenciji za knjigo RS, in je usklajena z ZUP-om, ZIPRS-jem, ZEPEP-jem in omogoča izvažanje podatkov v MF-ERAC in SPIS ali druge dokumentne in računovodske aplikacije.

Izkušnje URSM glede delovanja aplikacij za elektronsko izvajanje javnih razpisov in pozivov na Uradu RS za mladino

Informacijska podpora izvajanja javnega poziva za sofinanciranje mladinskega dela in statusa v javnem interesu se je v teh letih izkazala kot učinkovita podpora na večih področjih dela Urada. Pomembno je zmanjšan obseg administrativnega dela, saj je odpadel celoten vnos podatkov o prijaviteljih, ki je zdaj opravljen s strani vlagateljev v fazi prijave. Faza ocenjevanja omogoča sočasno delo, analiza rezultatov na ravni članov komisije je takojšnja in omogoča izvajanje kontrol, analiza končnih rezultatov je takojšnja. Delo glavne pisarne je prav tako veliko hitrejše, zmanjšana sta obseg dela za pripravo odločb in pripravo pogodb, podatki se uvažajo, pri izpisih je možnosti napak pomembno zmanjšana. Izkušnje URSM pri poslovanju s pogodbenim izvajalcem Positivo označujemo kot dobre, gre za odzivnega partnerja, odprte zadeve rešuje v roku istega delovnega dne; na razvojnem področju smo z njihove strani deležni predlogov, ki delo aplikacije izboljšujejo.

Aleš Ojsteršek, podsekretar
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
Urad RS za mladino

Izkušnje JSKD

Aplikacija za prijavo na razpise za sofinanciranje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) bistveno prispeva k poenostavitvi postopkov tako za prijavitelje, kot za administrativno službo JSKD. Prijaviteljem omogoča bolj pregledno izpolnjevanje prijavnih obrazcev, jih opozarja na vnešene napake ter jim omogoča arhiv vseh vlog, ki so jih oddali na naše razpise ter na njih vezanih dokumentov. Število vlog, ki so bile zavrnjene zaradi neprimerne finančne konstrukcije se je izničilo, enako velja za zavržene vloge, ki so jih do sedaj lahko vlagale tudi neupravičene osebe. Zaradi elektronskih prijav ni več potrebno obsežno vnašanje podatkov iz natisnjenih vlog v elektronske preglednice, člani komisij lahko dobijo vloge v ocenjevanje v elektronski obliki. Izdajanje dokumentov je enostavno ter praktično ne dopušča možnosti napake. Izvajalci aplikacije so pokazali posluh za specifike naših razpisov ter aplikacijo prilagodili našim potrebam.

Marjeta Turk, pomočnica direktorja JSKD
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Javna agencija za knjigo RS

Aplikacija za prijavo na javne razpise Javne agencije za knjigo Republike Slovenije se je od uvedbe v letu 2013 izkazala kot smiselna nadgradnja pri izvajanju razpisnih postopkov. Predvsem je v pomembni meri olajšala administrativno delo in prepisovanje podatkov skrbnikom razpisov, ob tem pa aplikacija omogoča tudi izvoz določenih podatkov za potrebe analitične obdelave. Z delovanjem aplikacije so zadovoljni tudi naši uporabniki, zlasti ker so med vnosom podatkov sproti opozorjeni na izpuščene vnose. Eden od pozitivnih učinkov je tako tudi manjše število nepopolnih vlog, s tem pa se skrajšajo razpisni postopki. Člani strokovnih komisij lahko v aplikaciji pregledujejo celotne vloge ter oddajajo svoje točkovne in opisne ocene. Izvajalci aplikacijo sproti prilagajajo našim dodatnim potrebam in zahtevam ter nudijo ustrezno in pravočasno podporo notranjim ter zunanjim uporabnikom.

Aleš Novak, direktor javne agencije za knjigo RS

Kontaktirajte nas

Z veseljem, vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja!

Pišite nam

Želite izvedeti več o našem produktu ali podjetju? Izpolnite spodnji obrazec. Z veseljem vam bomo odgovorili.